Naar inhoud

Aanleverspecificaties

Om je documenten zo goed mogelijk te kunnen verwerken dienen deze aan de volgende criteria te voldoen:

Wij geven de voorkeur aan PDF-documenten:

Hierbij aandacht voor de volgende punten:

 • Kleuren als Pantone aanleveren zodat wij een referentie hebben.
 • Fonts insluiten, of anders tekst omzetten naar contouren (dan is tekstcorrectie niet meer mogelijk);
 • Indien bitmaps gebruikt, graag voldoende resolutie (zie hieronder beschreven in alinea over bitmaps);
 • Afloop van 10 mm per zijde en met snijtekens;
 • Bij voorkeur het formaat op 100% of anders op 10%;
 • NB. Let er bij percentages onder de 25% wel op dat compressie (in PDF-instellingen) wordt uitgezet;
  Dit omdat standaardbeelden worden gedownsampled tot 300 Dpi, en op 10% houd je dan nog maar 30 over;

Andere mogelijke formaten zijn: AI, EPS, anders graag in overleg;

Indien je een open bestand aanlevert, dan deze graag compleet aanleveren, dus inclusief fonts en afbeeldingen;

Wij werken met PC-platforms dus Fonts graag als PC-fonts, of Open-Type fonts aanleveren;

Bitmaps (Afbeeldingen/foto’s):

 • Bevat je bestand een bitmap. Sluit deze dan niet in maar koppel/plaats deze en lever ze dus mee.
 • De gebruikte bitmaps dienen tenminste 72 Dpi op het eindformaat te zijn, lagere resolutie in overleg en in cmyk modus;
 • Indien de bitmap in contour gesneden/gefreesd moet worden, dan dient er een uitknippad in te zitten. Maak hiervan een aparte laag; benoem deze Contour en geef de vorm een duidelijk kleur (bijv magenta).

Bestanden kun je aanleveren via:

- Email
- Wetransfer
- USB stick

Wij vragen je bij elke methode een print (of LR-PDF) mee te leveren als referentie document.
Dit zorgt ervoor dat wij een check kunnen doen of alle items correct worden weergegeven.

Dank voor je medewerking!

Virupa ontwerp & DTP team.