Naar inhoud

Garantievoorwaarden

1. Garantievoorwaarden algemeen

  • Virupa garandeert uitsluitend garantie op nieuw geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering.
  • Op de door Virupa verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend, door haar toeleverancier, zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.
  • Op enkele door Virupa verkochte en geleverde zaken gelden aanvullende specifieke productgaranties welke worden genoemd in paragraaf 2.
  • Naast de standaard garantie op de door Virupa geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
  • De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs van de zaak -zulks naar keuze van Virupa- voor zover het defect is te wijten aan productiefouten of montagefouten van Virupa.
  • Voor de overige garantievoorwaarden waarbij de aanspraak op garantie vervalt wordt verwezen naar de algemene leveringsvoorwaarden op de website.

2. Specifieke productgarantie

Uitsluiting van garantie bij raambeplakking met geprinte- of kleurfolie:

Virupa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele glasbreuk door spanningsverschillen in de ruit die kunnen ontstaan door (gedeeltelijk) beplakte ramen. Hoewel de folies met de meeste zorgvuldigheid worden aangebracht, is het niet mogelijk om vooraf de conditie van het raam, de invloed van de aan te brengen folie en daarmee de kans op breuk, met volledige zekerheid in te schatten.

Uitsluiting van garantie bij vlaggen en spandoeken

Op schades aan vlaggen, banieren en spandoeken wordt geen garantie verleend als deze is ontstaan door omstandigheden waar Virupa geen invloed op uit kan oefenen. Voorbeeld zijn weersomstandigheden zoals hevige regenval, extreme temperaturen of harde wind. Het advies is om vlaggen en banieren vanaf windkracht 6 te strijken en spandoeken vanaf windkracht 7 mits uitdrukkelijk met Virupa een andere windbelasting is afgesproken.

Uitsluiting van garantie bij gebruik van magneetplaten

Het advies is om magneetplaten die worden gebruikt voor tijdelijke reclame-uitingen op voertuigen dagelijks even kort te verwijderen en te herplaatsen. Dit voorkomt een mogelijke verkleving aan de autolak op langere termijn.

Kleurechtheidsgarantie

Leveranciers van folie en printinkten werken met vastgestelde toleranties voor kleurechtheid. Daarbij garanderen de leveranciers binnen deze tolerantie en uitgaande van normale omgevingscondities een bepaalde garantieperiode voor hun materialen. Hierbij spreekt men over een functionele kleurechtheid.

Dit betekent echter niet dat na de vastgestelde garantieperiode de kleuren nog exact hetzelfde zijn. Kleurechtheidsgarantie is sterk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Zo zal een doek of geprinte folie die dagelijks vele uren in de zon hangt en gericht is naar het zuiden vele malen sneller verkleuren dan een product wat in de schaduw hangt.

De onderstaande tabel geeft de maximale kleurechtheidsgarantie weer per productieproces en geldt voor het gebruik in Noord-Europa, minimaal 50 km uit de kust en minimale zon belasting.

Binnen gebruik

Buiten gebruik

Buiten gebruik met UV beschermlaag

Zeefdruk op plaatmateriaal of folie

2 - 7 Jaar

2 - 3 Jaar

3 - 4 Jaar

UV print op plaatmateriaal of folie

2 - 7 Jaar

2 - 3 Jaar

3 - 4 Jaar

Sublimatieprint op plaatmateriaal

2 - 7 Jaar

10 Jaar

n.v.t.

Eco Solvent print op folie

2 - 7 Jaar

3 Jaar

3 - 4 Jaar

Dye Sublimatie print op textiel

2 - 8 Jaar

2 Jaar

n.v.t.

UV print op Deco doek

2 - 8 Jaar

2 Jaar

n.v.t.

UV print op bisonyl doek

2 - 8 Jaar

2 Jaar

Op aanvraag

Contour gesneden zelfklevende kleurfolie

7 - 12 Jaar

2 - 7 Jaar

n.v.t.

Tabel : Kleurechtheidsgarantie per productieproces, gebruik in Noord-Europa, minimaal 50 km uit de kust en minimale zon belasting.

Garantie LED verlichting

ProductProduct Garantietermijn
LED verlichting5 jaar
Trafo2 jaar

Bovenstaande garantie-termijnen zijn de standaard garantie-termijnen voor door ons toegepaste LED verlichting en trafo's. Dit betreft specifiek de garantietermijn op de producten zelf. Montage & installatie op locatie ter vervanging van defecte producten zijn niet inbegrepen in deze garantie.