Naar inhoud

Kwaliteit en certificaten

Virupa

Bij Virupa hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze oplossingen en diensten, duurzaamheid en het welzijn van onze medewerkers, leveranciers en klanten. Om deze kwaliteit aan te kunnen tonen en te borgen zorgen wij er constant voor dat wij voldoen aan de voorschriften en eisen die bij de onderstaande certificaten, keurmerken en organisaties horen.

VCA

Deze afkorting staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat geeft een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan de veiligheidsrichtlijnen in de VCA voorschriften voldoet. Enkele aspecten die voorkomen in de VCA voorschriften zijn:

  • Risicobeheer
  • Voorbereiding op noodsituaties
  • Bedrijfsgezondheidszorg
  • Opleiding, voorlichting en instructie
  • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Met het VCA certificaat toont Virupa aan iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Veilig en gezond werken en het welzijn van onze medewerkers staat bij Virupa namelijk hoog in het vaandel.

Meer informatie over het VCA certificaat?

Bezoek de website van VCA

NEN-EN 50107-1:2002 nl NEN - Lichtreclame

Deze Europese norm omvat eisen en installatiemethoden voor neontoestellen en neoninstallaties die worden gevoed met een nominale nullastspanning van meer dan 1000 V maar niet hoger dan 10000 V, inclusief de elektrische componenten en bedrading. Bovendien gaat deze norm over installaties die bedoeld zijn voor publiciteit, versiering of algemene verlichting, zowel voor buiten- als voor binnenopstelling. Deze neontoestellen of neoninstallaties mogen vast zijn aangebracht of verplaatsbaar zijn en worden via een transformator, wisselrichter of frequentieomzetter vanuit een bron van laagspanning (LV) of extra laagspanning (ELV) gevoed. Onze technische medewerkers hebben een opleiding gevolgd voor wat betreft lichtreclame en hierbij zijn de aspecten van NEN 50107 en NEN 1010 behandeld. Zij passen deze aspecten toe tijdens hun dagelijkse lichtreclame werk.

Kortom, Virupa werkt volgens de NEN 50107 en 1010 normering wat betekent dat de diverse lichtreclame oplossingen van Virupa vanzelfsprekend aan de geldende NEN-voorwaarden voldoen.

Meer weten over deze NEN norm?

Ga naar de website van NEN

Techniek Nederland

Virupa voert dagelijks werkzaamheden uit waarbij SignTechniek om de hoek komt kijken. SignTechniek en lichtreclame is een vak apart en hierbij is het hebben van veel kennis en vaardigheden belangrijk. Kennis over onderwerpen als elektrotechniek, verlichting, regelgeving over veiligheid en lichthinder, esthetiek en nieuwe ontwikkelingen is essentieel voor succesvolle signbedrijven.

Om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie/innovaties voor wat betreft deze onderwerpen is Virupa lid van Techniek Nederland. Door dit lidmaatschap ontvangen zij van Techniek Nederland regelmatig updates op diverse kennisonderdelen door middel van bijeenkomsten, presentaties en publicaties op het vakgebied. Daarnaast worden zij vanuit Techniek Nederland ook op de hoogte gehouden van andere, algemene werkgeverszaken.

Met dit lidmaatschap toont Virupa aan een goed ingelicht en voorbereid bedrijf te zijn dat altijd raad weet met de vragen en behoeften van haar klanten.

Techniek Nederland


Wil jij meer lezen over Signtechniek?

Ga naar de website van Techniek Nederland

InstallQ

De onafhankelijke stichting genaamd InstallQ heeft een belangrijk doel: veilige installaties van goede kwaliteit. InstallQ waarborgt dit met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt.

De erkenningsregeling Lichtreclame van InstallQ in geeft aan dat een bedrijf over de nodige SignTechniek kennis beschikt. Virupa heeft de opleiding die bij deze erkenningsregeling hoort succesvol doorlopen en is in het bezit van deze erkenningsregeling van InstallQ en daarmee tevens lid van de Vakgroep SignTechniek.

Dit betekent dat Virupa voldoet aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op het vakgebied SignTechniek. Tevens beschikt Virupa over de voorgeschreven gereedschappen, normen en handboeken.
Meer informatie over de erkenningsregeling Lichtreclame van InstallQ?

Ga naar de website van InstallQ

SI'BON

SI'BON is de branchevereniging voor signbedrijven die de binnen- en buitenreclame verzorgen. Alle gekwalificeerde en professionele signbedrijven staan vermeld op de website van SI'BON. Enkele belangrijke waarden die Virupa deelt met SI'BON zijn duurzame samenwerking en veilig werken.

Wist u dat de signsector haar eigen keurmerk heeft? Bedrijven die in de praktijk hebben bewezen dat zij bonafide en professioneel zijn, komen in aanmerking voor het keurmerk Erkend Signbedrijf van SI’BON. Virupa beschikt over dit keurmerk en kan hiermee aantonen een Erkend Signbedrijf te zijn.


Meer informatie over het keurmerk van de sign sector?

Bezoek de website van S'IBON